نوع ملک: هاستل سنتی

هاستل سنتی

4 ملک یافت شد

اجاره آپارتمان شیراز روزانه کد-۷۳۹

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره آپارتمان شیراز روزانه کد-۷۳۹ اجاره آپارتمان شیراز روزانه کد-۷۳۹ ، روستای…

قیمت 200,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق ترنج)شیراز کد-۷۴۰

شیراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق ترنج)شیراز کد-۷۴۰ اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق ترنج)شیراز کد- ۷۴۰، خانه…

قیمت 130,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق پهلوی) کد-۷۴۱

شیراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق پهلوی) کد-۷۴۱  در بافت تاریخی شیراز و نزدیک به…

قیمت 130,000تومان
نمایش جزئیات

هاستل سنتی”بی بی”اتاق دورمیتوری ۵تخته کد-۷۴۷

شیراز

نمایش جزئیات

توضیحات

هاستل سنتی”بی بی”اتاق دورمیتوری ۵تخته کد-۷۴۷ هاستل سنتی”بی بی”اتاق دورمیتوری ۵تخته کد-۷۴۷…

قیمت 70,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button