نوع ملک: خانه روستایی

خانه روستایی

7 ملک یافت شد

اجاره آپارتمان شیراز روزانه کد-۷۳۹

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره آپارتمان شیراز روزانه کد-۷۳۹ اجاره آپارتمان شیراز روزانه کد-۷۳۹ ، روستای…

قیمت 200,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق ترنج)شیراز کد-۷۴۰

شیراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق ترنج)شیراز کد-۷۴۰ اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق ترنج)شیراز کد- ۷۴۰، خانه…

قیمت 130,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق پهلوی) کد-۷۴۱

شیراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی ترنجستان(اتاق پهلوی) کد-۷۴۱  در بافت تاریخی شیراز و نزدیک به…

قیمت 130,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “سی راه” اتاق ۶شیراز کد-۷۴۴

شیراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “سی راه” اتاق ۶شیراز کد-۷۴۴ اقامتگاه بومگردی “سی راه” اتاق…

قیمت 240,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”سووشون”اتاق۳ شیراز کد-۷۴۶

شیراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”سووشون”اتاق۳ شیراز کد-۷۴۶ اقامتگاه بومگردی”سووشون”اتاق۳ شیراز کد-۷۴۶ ،اقامتگاه بومگردی “سووشون” در…

قیمت 84,000تومان
نمایش جزئیات

هاستل سنتی”بی بی”اتاق دورمیتوری ۵تخته کد-۷۴۷

شیراز

نمایش جزئیات

توضیحات

هاستل سنتی”بی بی”اتاق دورمیتوری ۵تخته کد-۷۴۷ هاستل سنتی”بی بی”اتاق دورمیتوری ۵تخته کد-۷۴۷…

قیمت 70,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button